Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Kuykens
Tielendorp 16
2460 Tielen

Hoofdapotheker: Hilde Kuykens

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0413 031 740
Machtigingsnummer APB: 133801
Telefoonnummer: 014 55 69 39

Intellectuele eigendom

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.